Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data

……………………………………………

Imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………………..

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

…………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, iż na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuje od umowy zawartej dnia ...............  Proszę o zwrot ceny towaru/wynagrodzenia za usługę na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

 

Z poważaniem,

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Złóż pierwsze zamówienie!