Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu Internetowego Dogfrisbee obowiązujący od dnia 31 stycznia 2015

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Dogfrisbee i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Sklepu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu.

5. Właścicielem i administratorem Sklepu jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: dariusz.ra@gmail.com i numer telefonu: +48 601944737.

6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Sklepu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Sprzedający nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

7. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a). Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego Dogfrisbee. b). Sprzedający – spółka Interdeco sp. z o.o., będąca właścicielem i administratorem Sklepu. c). Sklep – Sklep Internetowy Dogfrisbee, działający pod adresem internetowym www.dogfrisbee.pl, którego właścicielem i administratorem jest Sprzedający. W ramach Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów z branży akcesoriów dla psów. d). Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w jakikolwiek sposób korzystającą ze Sklepu. e). Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym Umowę bądź wyraził wolę zawarcia Umowy poprzez złożenie zamówienia w Sklepie. f). Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie. g). Produkty – towary z branży akcesoriów dla psów, oferowane w ramach Sklepu. h). Konto – konto nieodpłatnie prowadzone w ramach Sklepu przez Sprzedającego pod unikalną nazwą (login) dla Użytkownika, który dokonał Rejestracji. Konto jest zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. i). Rejestracja – procedura zakładania przez Użytkownika swojego Konta w Sklepie.

8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a). Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet. b). Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem Java. c). Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

§ 2. Rejestracja w Sklepie

1. W celu ułatwienia składania zamówień w Sklepie, Kupujący może dokonać nieodpłatnie Rejestracji w celu założenia swojego Konta w Sklepie, na którym będą przechowywane dane Kupującego niezbędne do składania zamówień. Rejestracja w Sklepie pozwala Użytkownikowi korzystać z wielu przywilejów, takich jak:

a). podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów; b). brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach; c). możliwość korzystania z przechowalni – miejsca, w którym zapisywane są Produkty, nad kupnem których Użytkownik się zastanawia. Produkty zapisane w przechowalni są dostępne do zakupienia także po kolejnym zalogowaniu do Konta, a Użytkownik może w każdej chwili do nich powrócić, przesunąć je do koszyka lub usunąć z przechowalni; d). możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.

2. Podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, ewentualnie adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa oraz NIP.

3. Aby skutecznie dokonać Rejestracji, Kupujący musi zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Szczegółowe zasady zbierania i przechowywania na Koncie Kupującego jego danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

5. W czasie rejestracji oraz w czasie korzystania ze swojego Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w czasie rejestracji adres e-mail dodatkowych wiadomości od Sprzedającego, zawierających informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów i promocji (tzw. „newsletter”).

6. Kupujący może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto.

§ 3. Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Użytkownik może przeglądać na stronach internetowych Sklepu Produkty wystawione do sprzedaży. Przy każdym produkcie znajdują się szczegółowe informacje na jego temat.

2. Po znalezieniu interesującego Produktu, Użytkownik dodaje go do koszyka. Po zakończeniu wybierania Produktów, Użytkownik przechodzi do koszyka, w którym są zapisane wybrane Produkty oraz ich ilość. Użytkownik może swobodnie dodawać do koszyka nowe Produkty lub usuwać z niego wybrane Produkty. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik wybiera odpowiadającą mu formę dostawy Produktów i płatności. W tym momencie Użytkownik może również wprowadzić posiadane kupony rabatowe, aby otrzymać zniżkę. Aby przejść do formularza składania zamówienia, Użytkownik klika na przycisk „Zamawiam”.

3. W formularzu zamówienia Kupujący podaje swoje dane teleadresowe, potrzebne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy; jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa oraz NIP) bądź loguje się do swojego Konta, z którego pobierane są dane Kupującego. Po wpisaniu danych i wypełnieniu innych opcjonalnych pól formularza zamówienia, Kupujący klika na przycisk „Podsumowanie”, w następstwie czego zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, zawierające komplet informacji podanych przez Kupującego. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi w chwili kliknięcia linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego.

§ 4. Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a). przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostaje przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, rozpoczyna się realizacja zamówienia; b). za pobraniem – Kupujący płaci gotówką przy odbiorze Produktu (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat; c). płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W Sklepie wykorzystywany jest system płatności eCard, do którego Kupujący zostaje przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – Kupujący wybiera swój bank i dokonuje opłaty. System eCard obsługuje bezpieczne transakcje:

 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro;

 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe;

 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.;

 • inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.

Aktualna lista obsługiwanych metod płatności dostępna jest pod adresem www.ecard.pl.

2. Ceny dostawy Produktów dostępne są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Koszty dostawy. 3. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i dostawę.

§ 5. Realizacja zamówień

1. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia po skutecznym zawarciu Umowy sprzedaży z Kupującym.

2. Na termin otrzymania Produktów składa się termin wysyłki i czas dostawy. Termin wysyłki wynika z dostępności Produktów w Sklepie i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Kupującego formy dostawy.

3. Przy każdym produkcie w Sklepie podany jest termin, który opisuje, kiedy Produkty mogą zostać wysłane - od 24 godzin do kilkunastu dni. Jeżeli Kupujący zamawia większą liczbę Produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do Produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym lub wpisać odpowiednią adnotację we właściwym polu formularza zamówienia.

4. Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostaw:

a). kurier; b). paczkomat; c). Poczta Polska (przesyłka priorytetowa).

5. Całkowity koszt dostawy zamówionych Produktów Kupujący poznaje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” w formularzu zamówienia.

6. Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego aktualne informacje o postępach w realizacji zamówienia. Ponadto Kupujący zarejestrowany w Sklepie posiada w ramach swojego Konta dostęp do informacji o postępach w realizacji zamówienia.

§ 6. Reklamacje

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad. Jeżeli zakupiony i dostarczony Produkt okaże się obarczony wadą fizyczną lub prawną, Kupujący powinien podjąć działania zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

a). Kupujący powinien powiadomić Sprzedającego w wybranej przez siebie formie (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo pisemnie) o wadzie Produktu, a następnie przesłać do Sprzedającego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisze szczegółowe powody reklamacji Produktu, wskaże żądanie (jedno z następujących: naprawienia Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od Umowy – o ile wada jest istotna), , a także poda adres zwrotny oraz numer rachunku bankowego, na który miałby zostać dokonany ewentualny zwrot pieniędzy (uzależniony od zgłoszonego przez Kupującego żądania i wyniku postępowania reklamacyjnego). b). W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania przesyłki Sprzedający poinformuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kupującego mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. c). Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedający Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zgłoszonego przez Kupującego żądania. W takiej sytuacji Sprzedający naprawi Kupującemu szkodę, którą ten poniósł z tego powodu, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w zakupionym Produkcie (w tym zwróci Kupującemu koszt przesłania reklamowanego Produktu do Sprzedajacego). d). Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże Kupującemu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i niezwłocznie, nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni, odeśle na swój koszt reklamowany Produkt. e). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, którą został dokonany zakup reklamowanego Produktu.

2. W razie wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową bądź elektroniczną.

§ 7. Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu. Powyższe dotyczy wyłącznie  Umowy zawartej z konsumentem, czyli osobą fizyczną, która dokonała zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, a także dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Kupującego użytz w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Kupujący powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu zwracany Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Sprzedającemu w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie przez Sprzedającego z plików cookies (tzw. „ciasteczek”) reguluje Polityka cookies stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający może przekazać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Prezentowane w Sklepie materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu oraz za przerwy w dostępności Sklepu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania stron internetowych Sklepu. Sprzedający zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Użytkowników w ramach Sklepu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu swojej działalności w ramach Sklepu. W związku z dokonanymi w ramach Sklepu naruszeniami postanowień Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa, Użytkownik w szczególności obowiązany jest pokryć w całości ewentualną szkodę wyrządzoną Sprzedającemu oraz wszelkie udokumentowane koszty, które poniósł Sprzedający.

6. Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownik ma obowiązek zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do jego danych przetwarzanych w Sklepie. W szczególności Użytkownik posiadający Konto jest zobowiązany nie udostępniać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta.

§ 10. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) publikowane na stronie oraz podstronach Sklepu, podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych Sklepu.

2. Logo „www.dogfrisbee.pl” jest własnością Sprzedającego i podlega pełnej ochronie prawnej.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie Sklepu, pod zakładką „Regulamin”, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Ponadto Sprzedający powiadomi o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających Konto poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na ich adresy e-mail, wskazane w Kontach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia przez Sprzedającego informacji o treści zmian na stronie Sklepu. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien usunąć swoje Konto przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu ma zastosowanie Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Sklepu lub związane z Umową mogą być rozwiązywane za pomocą polubownych i przedsądowych metod rozwiązywania sporów, do których należą:

a). Mediacja prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. b). Postępowanie przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. c). Pomoc udzielana konsumentom przez powiatowych rzeczników konsumentów. d). Pomoc udzielana konsumentom przez organizacji pozarządowe.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Sklepu lub związane z Umową rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski Sąd powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:

a). ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) , b). ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), c). ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), d). ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), e). ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2015 roku. 

Koszty dostawy

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

1. Całkowity koszt dostawy zamówionych Produktów Kupujący poznaje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” w formularzu zamówienia.

2. Lista standardowych kosztów dostawy:

Forma dostawy Koszt dostawy w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej Koszt dostawy w przypadku płatności za pobraniem Czas dostawy
Kurier 19 zł 19 zł + 4 zł 1 – 2 dni robocze
Paczkomat 10 zł do 16 zł (w zależności od wagi Produktu

1 – 5 dni roboczych

Poczta Polska Od 9 zł do 22 zł (w zależności od wagi Produktu)   2 – 7 dni roboczych

3. Koszt dostawy może być większy w przypadku Produktów o niestandardowych gabarytach lub większej wadze.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

 1. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedający z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu.

 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Sklepu jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: dariusz.ra@gmail.com i numer telefonu: +48 601944737 (dalej: „Administrator”).

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia: 31260514).

 5. Użytkownicy Sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach świadczenia usług przez Sklep oraz w celach marketingowych.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania transakcji dokonywanych pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.

 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Umów zawartych w ramach Sklepu.

 8. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawartych pomiędzy Administratorem a Kupującymi, w celach księgowych, a także do innych czynności związanych z wykonywaniem Umów zawartych w ramach Sklepu.

 9. Użytkownicy korzystający ze Sklepu pozostają anonimowi do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji.

 10. Do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

 11. Użytkownicy, którzy dokonują Rejestracji w Sklepie, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe. Uzyskanie tych danych przez Administratora konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Konta. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 12. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane ze Sklepem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

 13. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Sklepie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.

 14. Rejestracja, podanie, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

Polityka cookies

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: dariusz.ra@gmail.com i numer telefonu: +48 601944737.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a). dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c). utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a). „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c). „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d). „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e). „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu bądź wyłączyć gromadzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Formularz odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Interdeco sp. z o.o.

ul. Konwaliowa 7

05-850 Ożarów Mazowiecki

e-mail: info@dogfrisbee.pl

tel: +48 601944737

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Data odbioru Produktu: …………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………..

…………………………………………………...……

Data i czytelny podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Sklepu Internetowego Dogfrisbee obowiązujący od dnia 2 stycznia do 30 stycznia 2015

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego

http://dogfrisbee.pl/regulamin-zakupow

Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://dogfrisbee.pl/ prowadzony jest Przez firmę Interdeco Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba/adres korespondencyjny: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konwaliowa 7.

NIP: 118-14-64-412

Regon: 016042440

DANE KONTAKTOWE:

adres poczty elektronicznej: info@dogfrisbee.pl

numer telefonu: +48 601944737

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kupujący/Użytkownik – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.dogfrisbee.pl

Sprzedający – Interdeco Sp. z o.o., prowadzi działalność gospodarczą pod adresem: ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-14-64-412, REGON 016042440 adres poczty elektronicznej: dariusz.ra@gmail.com, numeru telefonu: +48 601944737.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Dogfrisbee i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Sklepu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Właścicielem i administratorem Sklepu jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: info@dogfrisbee.pl i numer telefonu: +48 601944737.

 5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Sklepu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Sprzedający nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

 6. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego Dogfrisbee.

 2. Sprzedający – spółka Interdeco sp. z o.o., będąca właścicielem i administratorem Sklepu.

 3. Sklep – Sklep Internetowy Dogfrisbee, działający pod adresem internetowym www.dogfrisbee.pl, którego właścicielem i administratorem jest Sprzedający. W ramach Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów z branży akcesoriów dla psów.

 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w jakikolwiek sposób korzystającą ze Sklepu.

 5. Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym Umowę bądź wyraził wolę zawarcia Umowy poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.

 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie.

 7. Produkty – towary z branży akcesoriów dla psów, oferowane w ramach Sklepu.

 8. Konto – konto prowadzone w ramach Sklepu przez Sprzedającego pod unikalną nazwą (login) dla Użytkownika, który dokonał Rejestracji. Konto jest zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.

 9. Rejestracja – procedura zakładania przez Użytkownika swojego Konta w Sklepie.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

 1. Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.

 2. Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem Java.

 3. Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

§ 2. Rejestracja w Sklepie

 1. W celu ułatwienia składania zamówień w Sklepie, Kupujący może dokonać Rejestracji w celu założenia swojego Konta w Sklepie, na którym będą przechowywane dane Kupującego niezbędne do składania zamówień. Rejestracja w Sklepie pozwala Użytkownikowi korzystać z wielu przywilejów, takich jak:

  1. podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów;
  2. brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach;
  3. możliwość korzystania z przechowalni – miejsca, w którym zapisywane są Produkty, nad kupnem których Użytkownik się zastanawia. Produkty zapisane w przechowalni są dostępne do zakupienia także po kolejnym zalogowaniu do Konta, a Użytkownik może w każdej chwili do nich powrócić, przesunąć je do koszyka lub usunąć z przechowalni;
  4. możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.
 2. Podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, ewentualnie adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa oraz NIP.

 3. Aby skutecznie dokonać Rejestracji, Kupujący musi zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Szczegółowe zasady zbierania i przechowywania na Koncie Kupującego jego danych osobowych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu - Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

 5. W czasie rejestracji oraz w czasie korzystania ze swojego Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w czasie rejestracji adres e-mail dodatkowych wiadomości od Sprzedającego, zawierających informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów i promocji (tzw. „newsletter”).

 6. Kupujący może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto.

§ 3. Zamówienia i zawarcie Umowy

 1. Użytkownik może przeglądać na stronach internetowych Sklepu Produkty wystawione do sprzedaży. Przy każdym produkcie znajdują się szczegółowe informacje na jego temat.

 2. Po znalezieniu interesującego zakupu, Użytkownik dodaje go do koszyka. Po zakończeniu wybierania Produktów, Użytkownik przechodzi do koszyka, w którym są zapisane wybrane Produkty oraz ich ilość. Użytkownik może swobodnie dodawać do koszyka nowe Produkty lub usuwać z niego wybrane Produkty. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik wybiera odpowiadającą mu formę dostawy Produktów i płatności. W tym momencie Użytkownik może również wprowadzić posiadane kupony rabatowe, aby otrzymać zniżkę. Aby przejść do formularza składania zamówienia, Użytkownik klika na przycisk „Zamawiam”.

 3. W formularzu zamówienia Kupujący podaje swoje dane teleadresowe, potrzebne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy; jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, dodatkowo podaje firmę przedsiębiorstwa oraz NIP) bądź loguje się do swojego Konta, z którego pobierane są dane Kupującego. Po wpisaniu danych i wypełnieniu innych opcjonalnych pól formularza zamówienia, Kupujący klika na przycisk „Podsumowanie”, w następstwie czego zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, zawierające komplet informacji podanych przez Kupującego. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” oznacza złożenie zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi w chwili kliknięcia linku otrzymanego w wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego.

§ 4. Płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który zostaje przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, rozpoczyna się realizacja zamówienia;

 2. za pobraniem – Kupujący płaci gotówką przy odbiorze Produktu (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatę za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat;

 3. płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W Sklepie wykorzystywany jest system płatności eCard, do którego Kupujący zostaje przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – Kupujący wybiera swój bank i dokonuje opłaty. System eCard obsługuje bezpieczne transakcje:

 • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro;

 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe;

 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A.;

 • inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.

Aktualna lista obsługiwanych metod płatności dostępna jest pod adresem www.ecard.pl.

 1. Ceny dostawy Produktów dostępne są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Koszty dostawy.

 2. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata za Produkt i dostawę.

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia po skutecznym zawarciu Umowy sprzedaży z Kupującym.

 2. Na termin otrzymania Produktów składa się termin wysyłki i czas dostawy. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów w Sklepie i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Kupującego formy dostawy.

 3. Przy każdym produkcie w Sklepie podany jest termin, który opisuje, kiedy Produkty mogą zostać wysłane - od 24 godzin do kilkunastu dni. Jeżeli Kupujący zamawia większą liczbę Produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do Produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym lub wpisać odpowiednią adnotację we właściwym polu formularza zamówienia.

 4. Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostaw:

 1. kurier;

 2. paczkomat;

 3. Poczta Polska (przesyłka priorytetowa).

 1. Całkowity koszt dostawy zamówionych Produktów Kupujący poznaje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” w formularzu zamówienia.

 2. Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego aktualne informacje o postępach w realizacji zamówienia. Ponadto Kupujący zarejestrowany w Sklepie posiada w ramach swojego Konta dostęp do informacji o postępach w realizacji zamówienia.

§ 6. Reklamacje

 1. Przed odebraniem przesyłki Kupujący powinien sprawdzić, czy zakupiony Produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sprzedającym.

 2. Jeżeli zakupiony Produkt okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, Kupujący powinien podjąć działania zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Kupujący powinien przesłać do Sprzedającego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opisze szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sprzedającego decyzji). Przesyłka jest realizowana na koszt Sprzedającego.

 2. W ciągu maksimum 14 dni od otrzymania przesyłki Sprzedający poinformujemy Kupującego mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji, Sprzedający zrekompensuje poniesione przez Kupującego koszty poprzez: naprawę reklamowanego Produktu, przesłanie nowego egzemplarza Produktu lub zwrot pieniędzy.

 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże Kupującemu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu maksymalnie 14 dni odeśle na swój koszt reklamowany Produkt.

 5. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, którą został dokonany zakup reklamowanego Produktu.

 1. W razie wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową bądź elektroniczną.

§ 7. Zwroty

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zakupionego Produktu, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od Umowy. Powyższe dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do Umowy zawartej z osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.

 3. W celu dokonania zwrotu Produktu należy:

 1. odesłać zakupiony Produkt na adres Sprzedającego. Przesyłka jest realizowana na koszt Kupującego;

 2. dołączyć do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w którym zostanie zawarta chęć zwrotu Produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

 1. Po otrzymaniu przez Sprzedającego przesyłki, na adres Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o otrzymaniu Produktu i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę, którą dokonano zakupu Produktu.

§ 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Sprzedającemu w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i ochrony danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie przez Sprzedającego z plików cookies (tzw. „ciasteczek”) reguluje Polityka cookies stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedający może przekazać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Prezentowane w Sklepie materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu oraz za przerwy w dostępności Sklepu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania stron internetowych Sklepu. Sprzedający zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Użytkowników w ramach Sklepu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

 5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tytułu swojej działalności w ramach Sklepu. W związku z dokonanymi w ramach Sklepu naruszeniami postanowień Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa, Użytkownik w szczególności obowiązany jest pokryć w całości ewentualną szkodę wyrządzoną Sprzedającemu oraz wszelkie udokumentowane koszty, które poniósł Sprzedający.

 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 7. Użytkownik ma obowiązek zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do jego danych przetwarzanych w Sklepie. W szczególności Użytkownik posiadający Konto jest zobowiązany nie udostępniać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) publikowane na stronie oraz podstronach Sklepu, podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych Sklepu.

 2. Logo „www.dogfrisbee.pl” jest własnością Sprzedającego i podlega pełnej ochronie prawnej.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie Sklepu, pod zakładką „Regulamin”, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Ponadto Sprzedający powiadomi o zmianie Regulaminu Użytkowników posiadających Konto poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na ich adresy e-mail, wskazane w Kontach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia przez Sprzedającego informacji o treści zmian na stronie Sklepu. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien usunąć swoje Konto przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu ma zastosowanie Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

 2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem ze Sklepu lub związane z Umową rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski Sąd powszechny.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 7. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Koszty dostawy

Załacznik nr 1

do

Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

 1. Całkowity koszt dostawy zamówionych Produktów Kupujący poznaje po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zamówienia, po kliknięciu na przycisk „Podsumowanie” w formularzu zamówienia.  

 2. Lista standardowych kosztów dostawy:

Forma dostawy Koszt dostawy w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej Koszt dostawy w przypadku płatności za pobraniem Czas dostawy
Kurier 19 zł 4 zł 1 – 2 dni robocze
Paczkomat 10 zł do 16 zł (w zależności od wagi Produktu

1 – 5 dni roboczych

Poczta Polska Od 9 zł do 22 zł (w zależności od wagi Produktu) 9,50 zł 2 – 7 dni roboczych
 1. Koszt dostawy może być większy w przypadku Produktów o niestandardowych gabarytach lub większej wadze.

 

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Załacznik nr 2

do

Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

 1. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedający z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu.

 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Sklepu jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: dariusz.ra@gmail.com i numer telefonu: +48 601944737 (dalej: „Administrator”).

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (nr zgłoszenia: 31260514).

 5. Użytkownicy Sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach świadczenia usług przez Sklep oraz w celach marketingowych.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania transakcji dokonywanych pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.

 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Administratora.

 8. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawartych pomiędzy Administratorem a Kupującymi, w celach księgowych, a także do innych czynności związanych z wykonywaniem Umów zawartych w ramach Sklepu.

 9. Użytkownicy korzystający ze Sklepu pozostają anonimowi do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji.

 10. Do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

 11. Użytkownicy, którzy dokonują Rejestracji w Sklepie, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe. Uzyskanie tych danych przez Administratora konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Konta. Wypełnienie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 12. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane ze Sklepem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

 13. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Sklepie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.

 14. Rejestracja, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Polityka cookies

Załacznik nr 3

do

Regulaminu Sklepu Internetowego Dogfrisbee

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: dariusz.ra@gmail.com i numer telefonu: +48 601944737.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu bądź wyłączyć gromadzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.

 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Złóż pierwsze zamówienie!